יומנו של מנהל 'יומנו של ילד צעיר'

לא יכולתי להוציא את 'יומן' מהראש; ואז מצאתי יומני ילדות משלי. אה, בגלל זה.