10 דברים ש'אשתו של הגננת 'מלמדת אותנו על ההיסטוריה של מלחמת העולם השנייה (בלוג אורחים)

10 דברים ש'אשתו של הגננת 'מספרת לנו על מלחמת העולם השנייה. הוא מספר את סיפורם של זוג פולני ממשי שהציל מאות יהודים מהנאצים.