איך שחקן שחור שינה את 'ליל המתים החיים'

ללא דואן ג'ונס בהובלה, לילה עדיין היה מזעזע חדשני אך לא היה פוגע בעצבים התרבותיים שהוא עשה