פיין אחים בידור מרחיבה את צפחה ארוכה (בלעדית)

FBE דוחפת ארבעה פרויקטים חדשים לפיתוח עם הפעילה הפוליטית אמנדה ורנר, JASH, Eko ו- Fly on the Wall בידור