הסיוט הנמשך של Paypal

טרדות עם גישה לחשבון ושירות לקוחות גרוע מובילות נרקומן מחקר לפעול