כיצד הקורונה העלתה את פסטיבלי הקולנוע - ומה אנו יכולים לעשות בנידון (בלוג אורחים)

'אנו חייבים את תמיכתנו לחברי הפסטיבל שבוחרים להעלות את הפסטיבל שלהם לרשת', כותב ראש רכישות ותכנות קליי פרוט, Seed & Spark.